Milan Valašik horské bylinky
Obyce 716
Obyce
951 95
tel.: 0948 887 011
email: valasikmilan@gmail.com
č.ú.: SK64 8360 5207 0042 0290 1155
IČO: 46386840