Milan Valašik horské bylinky
1.mája 76
Zlaté Moravce
95301
tel.: 0948 887 011
email: horskebylinky@gmail.com, valasikmilan@gmail.com
č.ú.: SK64 8360 5207 0042 0290 1155
IČO: 46386840
DIČ: SK1084293210